Kinderopvang De Krieltjes | Boerderij

Algemeen

Kinderopvang De Krieltjes is een Groene Kinderopvang met een bijzondere pedagogische visie. Bij Kinderopvang De Krieltjes hanteren we de wettelijke verplichte pedagogische uitgangspunten zoals deze zijn opgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven. Hierbinnen verwoorden we de meerwaarde van een kinderopvang in het agrarische buitengebied met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving.

Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in een stedelijke omgeving worden opgevangen.

Pedagogische visie

Om de kracht van de natuur tot zijn recht te laten komen in onze bijzondere pedagogische visie hebben we ons verder laten inspireren door de visies van enkele vooraanstaande nationale en internationale ontwikkelingspsychologen en pedagogen: Thomas Gordon, Aletha Solter, Rudolf Steiner, Janusz Korczak, Helen Tovey, Loris Malaguzzi en Emmi Pikler. Deze visies en de bijbehorende pedagogische uitgangspunten vormen de basis van ons dagelijks pedagogisch handelen. De pedagogische hoog opgeleide medewerkers van De Krieltjes bieden een optimaal en veilig opvoedingsklimaat aan. Door kindvolgend te handelen kan het kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen.